Yama

Er zijn vijf yama's, geloften of geboden van zelfonthouding.

Ahimsa

Geweldloosheid

Satya

Eerlijkheid wat betreft gedrag, gedachte en intenties

Asteya

Behalve niet stelen omvat dit begrip ook 'niet begeren'

Brahmacharya

Matigheid bij wat we doen en bij ons streven naar zintuigelijke bevrediging

Aparigrapa

Vrij van hebzucht en het is een aansporing om ons vrij te maken van verlangens en wensen die niet essentieel zijn

Niyama

De vijf niyama's vormen de gedragsregels van individuele discipline.

Saucha

Zuiverheid en reinheid.

Santosa

Tevredenheid met onszelf en dankbaarheid voor wat we hebben.

Tapas

Discipline, zelfbeheersing, volharding, soberheid.

Svadhyaya

Zelfbeschouwing en introspectie.

Isvarapranidhana

Toewijding en overgave aan God (Īshvara).

Asana

De derde trede refereert aan de lichamelijke yoga (hatha-yoga). Het Sanskriet woord asana betekent 'houding'. De asana's zorgen voor een gezonde eetlust, voor een natuurlijke zuivering van de emoties, en voor een goede ademhaling. Er zal minder pijn zijn en het lichaam wordt soepeler. Door de asana's regelmatig te doen, zal de energie harmonieus gaan stromen, de fysieke  en geestelijke gezondheid zal beter worden en dat geeft de mens een reden om zich minder druk te maken.

Pranayama

De vierde trede is de kunst van het juiste ademen. Prana betekent 'adem' of 'levenskracht' of en ayama betekent 'beheersing'. Pranayama reguleert de energiestroom door het lichaam. Er zijn 4 fasen van de adem: puraka= de inademing, interne kumbhaka= de adem wordt vastgehouden na de inademing, recaka= uitademen, externe kumbhaka= de adem wordt vast gehouden na de uitademing. Wie een eenvoudige pranayama-oefening doet zal zien dat ze een heel diep effect heeft op zowel de geest als het lichaam. Het is bekent dat de adem op een magische wijze de geest tot rust brengt en een energie doet ontwaken. 

Pratyahara

De vijfde trede staat voor 'terugtrekken'. Het terugtrekken van de zintuigen, of de richting van de zintuigen veranderen. Alles wordt via onze zintuigen waargenomen, de ogen kijken naar buiten, de oren horen. Hun zintuiglijke energie is naar buiten gericht, ook de smaak, de reukzin en tastzin is naar buiten gericht. Pratyahara richt langzaam maar zeker de zinnen naar binnen. Dit is niet zozeer een techniek, maar een proces dat geleidelijk verloopt.

De volgende stappen zijn erg subtiele fasen, die als vanzelf in elkaar overgaan als de ware Pratyahara heeft plaatsgevonden.

Dharana

Dharana staat voor 'eenpuntige aandacht' of  ook wel 'concentratie'. Bij dharana wordt de aandacht op één punt of onderwerp gefixeerd om tot volledige concentratie te komen. Dharana maakt deel uit van samyama, een technische term die de drie hoogste stadia van concentratie (dharana, dhyana, samadhi) op het achtvoudige pad onder één noemer samenvat.

Dhyana

De betekenis van dhyana is 'meditatie' of 'contemplatie'. Deze trede vloeit voort uit dharana en deze toestand ontstaat wanneer je je gedurende lange tijd focust in een staat van rustig bewustzijn. Het woord dhi betekent 'intellect' of 'denken'.

Terwijl er in het stadium van dharana nog sprake is van een zelfbewust streven om tot concentratie te komen, heeft dit proces in dhyana of meditatie zich gestabiliseerd tot een gestage, spontane flow, waarin het spanningsveld tussen subject en object is overstegen.

Samadhi

Samadhi betekent letterlijk 'diepe meditatie' of 'absorptie'. Wanneer je de eerste zeven treden bestudeert hebt, kom je in een uitgebalanceerde geestestoestand, waarin je het eeuwige zult ervaren. Een buitengewone zijns-ervaring. Samadhi kent weer verschillende fasen, waarin verschillende ervaringen optreden. Problemen lossen op. Het zijn ervaringen die voorbij al het lijden gaan. De uiteindelijke Samadhi is een staat voorbij alle ervaringen.